DIPCE (2021-2023)

DIPCE

DIPCE – Подобряване на дигиталните и педагогически компетентности на учителите за работа по време на дистанционно обучение

Уеб сайт: https://www.inclusive-digital-teaching.eu/

2020-1-ES01-KA226-SCH095180

Начална дата: 01 юни 2021
Крайна дата: 31 май 2023

Партньори

 • Universidad Complutense De Madrid, Испания
 • Asociación Madrileña De Profesionales De La Atención Temprana, Испания
 • Национална асоциация на работещите с хора с увреждания, България
 • СУ “Паисий Хилендарски”, Пловдив, България
 • Център за специална образователна подкрепа, Пловдив, България
 • PhoenixKM, Белгия
 • Eufora Perivalontiki Chiou Meletonkai Ipiresion Monoprosopi Eteria Idiotiki Kefaleouxikis Eterias, Гърция
 • 3rd Primary School of Hermoupolis, Гърция

Цели и задачи

 • Осигуряване на полезни интелектуални резултати, които ще подкрепят учителите и училищата за прилагане на готовността за цифрово образование за постигане на успешна организация и реализация на учебната година по време и след пандемията на COVID-19, налагаща дистанционно обучение.
 • Значително повишаване на осведомеността относно възможностите на цифровите инструменти, които да позволят успешно приобщаващо образование за всички, включително ученици с увреждания, ученици с обучителни затруднения, ученици с ниски доходи и тези от малцинствата.
 • Създаване на силен съюз между училища, университети, центрове за подкрепа на специалното образование и професионалисти и организации, ориентирани към хората с увреждания.
 • Овластяване на младежите за осигуряване на пълната им интеграция в образованието, обществото и благосъстоянието.
 • Създаване на нови дидактически помощни материали за ефективна кампания за осведоменост на ЕС в областта на образованието, като новия ни дидактически модел, наръчника ни, базата данни с ресурси и видео свидетелства за търсене, както и уебсайта на промоционалния проект.
 • Училищата в страните на партньорите ще осигурят необходимата инфраструктура за приемане на цифрово съдържание, включително налични, подходящи и достъпни технологични инструменти. Преподавателите и учениците ще се възползват от значимостта на дигиталното съдържание и как то е свързано с учебната програма и ще видят връзки към настоящите практики на преподаване и обучение.
 • Процесът ще бъде проектиран и реализиран така, че усилията на правителствата, образователните власти, училищните ръководители, учители и ученици да бъдат приведени в съответствие (чрез вниманието към контекстуалните, общите промени, иновациите, специфичните и системни фактори, отбелязани тук) за постигане на ефективна интеграция на дигитално съдържание в педагогическите практики на учителите.
 • Интелектуалните резултати ще допринесат за концептуализирането на професионалните приобщаващи цифрови и дистанционни преподавателски компетентности в учителската професия.
 • Учителите ще бъдат по-подготвени да се справят с образователните предизвикателства, причинени от пандемията COVID-19.
 • Учителите ще бъдат по-продуктивни по отношение на подготовката на дигитални уроци и това също ще повиши нивото на привлекателност на училищното образование, особено когато става въпрос за дистанционно обучение.
 • Процесът на придобиване на резултати от обучението по отношение на училищната програма ще бъде подробен и ще осигури бъдещи възможности за устойчивост на дигиталните учебни ресурси.
 • Знанията, уменията и нагласите на учителите ще бъдат доразвити чрез техния личен опит в обучението на ученици, тяхното обучение, тяхното участие в последващо професионално развитие и тяхната ежедневна работа и взаимодействие с колеги и други членове на техните училищни общности. Това ще окаже значително влияние върху тяхното използване на цифрови технологии по време на техните учебни дейности в класната стая.
 • Учителите ще могат да се справят със сложни проблеми, да демонстрират самонасочване и креативност, да продължат да учат и ще могат да развиват и практикуват тези професионални качества.
 • Използването на приобщаващи практики за дигитално обучение, траектории, среди за дигитално обучение и цифрови хранилища с отворен код ще увеличи избора на различните учебни пътеки, достъпни за учениците.

Целеви групи

 • учители и ресурсни учители в началното и средното образование
 • подкрепящ персонал

Бенефициенти:

 • деца: с увреждания; със специфични образователни потребности; от бедни семейства; от малцинствата
 • техните семейства

Резултати

 • ИР1: Нов дидактически модел за вграждане на ресурси от дигиталната учебна програма в педагогическата практика на приобщаващи учители
 • ИР2: Наръчник „Стъпки за прехвърляне на курс онлайн по приобщаващ начин“
 • ИР3: Набор от инструктивни графики (онлайн и за печат) и обяснителни анимирани видеоклипове в подкрепа на прилагането на приобщаващо дистанционно обучение
 • ИР4: Портал с база данни с възможност за търсене по отношение на приобщаващи практики за дистанционно обучение, траектории, приобщаващи среди за обучение и достъпни хранилища с отворен код (учебни материали, софтуер и др.)

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на бисквитките на този уебсайт са настроени да „позволяват бисквитки“, за да ви дадат възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на бисквитките си или кликнете върху „Приемам“ по-долу, вие се съгласявате с това.

Затваряне