Декларация за достъпност

Раздел 1

Задължително съдържание

Националната асоциация на работещите с хора с увреждания се ангажира да осигури достъп до уебсайта си в съответствие с чл. 58в от Закон за електронното управление (доп. ДВ. бр.102 от 31 декември 2019 г.) и чл. 39 и 39а от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги (изм. и доп. ДВ. бр. 4 от 14 януари 2020 г.)

Настоящата декларация за достъпност се отнася до:

Уебсайт на адрес: https://www.narhu.org  

Стандарт, който е спазен за осигуряване на достъпно съдържание:

EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

I. Статус на съответствие

частично съответства на изискванията на посочения стандарт – поради несъответствията и изключенията, посочени по-долу

II. Недостъпно съдържание

Описание и посочване на несъответствието:възможности за избор:
Нетекстово съдържаниеИзискване 9.1.1.1 (A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие
Контраст (минимални изисквания)Изискване 9.1.4.3 (AA)  от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие, с изключение на външни препратки и приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на асоциацията, върху които тя няма контрол
Преоразмеряване на текстИзискване 9.1.4.4 (AA) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие
Изображения на текстИзискване 9.1.4.5 (AA) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие, с изключение на инфографиката, която предоставя съдържание в графична форма
Заглавие на страницатаИзискване 9.2.4.2 (A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие
Изключения са приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на асоциацията, върху които тя няма контрол – външен вид (theme)
Заглавия и етикетиИзискване 9.2.4.6 (AА) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие
Изключения са приложения, разработени от трети лица и интегрирани в сайта на асоциацията, върху които тя няма контрол
Етикети или инструкцииИзискване 9.3.3.2 (A) от EN 301 549 V2.1.2 (2018-08)

Частично съответствие

Дата на първоначално изготвяне на декларацията:

07.10.2021 г.

Дата на ежегодна актуализация (преразглеждане) на декларацията:

07.10.2022 г.

Дата на актуализация на декларацията след извършена оценка и съществено преработване на уебсайта или мобилното приложение:

07.10.2021 г.

Метод, използван за изготвяне на декларацията:

самооценка, направена от лицето по чл. 1, ал. 1 или 2 от ЗЕУ, собственик на уебсайта/мобилното приложение

Обратна информация и данни за контакт

Aдрес за предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт

За предоставяне на обратна информация и предложения относно достъпността на този уебсайт, можете да ползвате следния адрес: info@narhu.org

Връзка към форма за заявление за обратна връзка

Неприложимо

Данни за контакт с длъжностно(и) лице(а), отговарящо(и) за достъпността и обработването на заявките, изпращани чрез механизма за предоставяне на обратна информация

Мария Горанова, Изпълнителен директор, info@narhu.org

Процедура по прилагане

  1. В съответствие с Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1524 на Комисията от 11 октомври 2018 година, на основание чл. 58г, ал. 1 от ЗЕУ и съобразно утвърдени вътрешни правила в Националната асоциация на работещите с хора с увреждания (НАРХУ), е определена следната процедура за разглеждане на сигнали:
    • Сигнали, подадени по реда на Закона за електронното управление (ЗЕУ) за нарушения на изискванията за достъпност на съдържанието на интернет страницата на НАРХУ, се подават по електронен път на адрес info@narhu.org.
    • Сигналът се разглежда в срок до един месец от постъпването му, като в същия срок се подготвя и отговорът, който съдържа описание на предприетите действия и мерки за отстраняване на нарушението на достъпността и срокът, в който посочените нарушения за достъпност ще бъдат отстранени, или мотивиран отказ, в случаите когато искането е прието за неоснователно и незаконосъобразно.
    • Отговорът се изпраща по електронен път, а в случаите, в които е посочен мобилен телефон или физически адрес – по телефона / или на хартиен носител. Когато е посочен неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането ѝ.
  2. Жалби по реда на чл. 58г, ал. 2 от ЗЕУ за неизпълнение на изискванията за достъпност или за неспазване на процедурата за разглеждане на сигнали по т. 1, се подават до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ чрез деловодството на ДАЕУ на адрес: ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ 6, София 1000; по електронен път на (с посочване на тема: „Жалба относно нарушението на достъпността на интернет страници“) или чрез пощенска услуга на хартиен носител на адреса на ДАЕУ – ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ №6, София-1000.
  3. Съгласно чл. 60а от ЗЕУ, контролът върху съответствието на съдържанието на интернет страниците и мобилните приложения с изискванията за достъпност по чл. 58в от ЗЕУ, се осъществява от председателя на Държавна агенция „Електронно управление“.

Раздел 2

Препоръчително съдържание

Националната асоциация на работещите с хора с увреждания, макар да се стреми да осигури съвместимост с наличните стандарти за достъпност, това не винаги е възможно във всеки един аспект. Ако срещате затруднения докато работите с www.narhu.org или част от съдържанието не е достъпно за Вас, моля свържете се с нас и опишете проблема – това ще ни помогне да поддържаме сайта във възможно най-добро състояние и подобряваме достъпността му непрекъснато.

Националната асоциация на работещите с хора с увреждания се ангажира да осигури по-висока степен на достъпност, да отстранява констатираните несъответствия в изискванията за достъпност на интернет страницата си и да осигурява постоянно високо ниво на достъпност на публикуваната информация.

Дата на публикуване на уебсайта и/или мобилното приложение:

07.10.2021 г.

Дата на последната актуализация на уебсайта и/или мобилното приложение вследствие на съществено преработване на тяхното съдържание:

07.10.2021 г.

Продължавайки да използвате сайта, вие се съгласявате с използването на бисквитки. повече информация

Настройките на бисквитките на този уебсайт са настроени да „позволяват бисквитки“, за да ви дадат възможно най-доброто сърфиране. Ако продължите да използвате този уебсайт, без да променяте настройките на бисквитките си или кликнете върху „Приемам“ по-долу, вие се съгласявате с това.

Затваряне