Финално събитие за разпространение на резултатите “Достъпно общуване с младежи с увреждания”

ДА ПОВИШИМ ОСВЕДОМЕНОСТТА НА МЛАДЕЖКАТА ОБЩНОСТ ОТНОСНО УВРЕЖДАНИЯТА, ЗА ДА СЪЗДАДЕМ ПРИОБЩАВАЩО ОБЩЕСТВО
Финално събитие за разпространение на резултатите
23 май 2017, Пловдив, България
Хотел “Империал“, Бална зала, 9 етаж

“Достъпно общуване с младежи с увреждания”
Проект, финансиран по програма „Еразъм+“

Номер на проекта: 2017-2-BG01-KA205-036420

Презентациите на участниците във финалното събитие можете да изтеглите по-долу: