Финално събитие за разпространение на резултатите – “Изграждане на приобщаваща младежка общност чрез дейности през свободното време”

Международна конференция „Изграждане на младежка общност чрез дейности през свободното време“

5 юли 2019 г. хотел „Империал“ Пловдив

    “Как да реализираме по-ефективно приобщаващо образование и обучение и как да станем негови посланици”