Финално събитие за разпространение на резултатите – “Бойните изкуства като способ за приобщаване”

БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА КАТО СПОСОБ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Финално събитие за разпространение на резултатите
5 юни 2019, София, България
Хотел “Хемус“, зала „Преслав“, 2 етаж

“Бойните изкуства като способ за приобщаване”
Проект, финансиран по програма „Еразъм+“

Номер на проекта: 2017-1-BG01-KA201-036353

Презентациите на участниците във финалното събитие можете да изтеглите по-долу:

“Бойните изкуства като способ за приобщаване”