Финално събитие за разпространение на резултатите – “Бойните изкуства като способ за приобщаване”

БОЙНИТЕ ИЗКУСТВА КАТО СПОСОБ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Финално събитие за разпространение на резултатите
5 юни 2019, София, България
Хотел “Хемус“, зала „Преслав“, 2 етаж

“Бойните изкуства като способ за приобщаване”
Проект, финансиран по програма „Еразъм+“

Номер на проекта: 2017-1-BG01-KA201-036353

Презентациите на участниците във финалното събитие можете да изтеглите по-долу:

Icon

Мисия и дейности на Асоциация Мария Кюри 730.93 KB 5 downloads

СНЦ “Асоциация Мария Кюри – МСА” ...
Icon

Представяне на резултатите от проекта (интелектуалните продукти) 1.78 MB 3 downloads

СНЦ “Асоциация Мария Кюри – МСА” ...
Icon

Споделяне на добри практики от Турция 1.41 MB 1 downloads

Университет Инону ...