Финалното събитие „Стратегии и инструменти за ограничаване на агресивното поведение в училище“ – презентации

Събитие за разпространение на резултатите по проект “Насилието в детството и юношеството: оценка, превенция и преодоляване – AVCA“

02.10.2020 г.
гр. Бургас, културен център „Морско казино“, зала „Георги Баев“

Презентациите на участниците във финалното събитие можете да изтеглите по-долу:

    Видео на Susan Atkinson – представяне на проект TRAINS