СЪБИТИЯ

Покана за участие в информационна среща

 

Уважаеми колеги,

Екипът на Националната Асоциация на работещите с хора с увреждания има удоволствието да Ви покани на информационна среща на тема „Подкрепа на педадогическия персонал за работа с деца с комплексни образователни потребности“. Срещата ще се проведе на 12 Септември 2016г. в гр. София, х-л Хемус, бул. “Черни връх” № 31, зала Преслав (входът е от централния вход за хотела).

 

Начало на регистрацията – 13:00ч,

Откриване на срещата – 13:30,

Край – 15:00.

 

По време на събитието ще бъдат представени практически подходи и стратегии за преподаване и взаимодействие с ученици със СОП, и по-специално с деца с комплексни увреждания. В допълнение, ще бъдат показани видеа, в които преподаватели от Великобритания показват техники за работа с учащи с проблеми, като например Аутизъм, Синдром на Даун, физически увреждания и др. Обхватът на темите включва:

  1. Детско развитие и трудности при деца с и без увреждания
  2. Общуване със семействата на деца с увреждания
  3. Качество на живот
  4. Как да посрещнем специалните нужди на деца и младежи с обучителни трудности
  5. Структуриране и адаптиране на учебните планове
  6. Наблюдение и оценка
  7. Алтернативни форми за общуване с деца с увреждания
  8. Приобщаващо обучение: ключови подходи
  9. Насърчаване на съзидателното мислене и поведение
  10. Емоционално и ментално здраве

И др.

Обучителните материали са разработени от международен екип педагози, психолози и педагогически съветници и са преведени и адаптирани на български език и може да бъдат получени безплатно след заявка към екипа на НАРХУ. По време на информационната среща, всички участници ще получат достъп до видеата и електронните наръчници, отново безплатно. Каним директори, главни учители, преподаватели и експерти в областта на образованието, които биха желали да получат обучение по посочените теми.

Моля, потвърдете присъствието си до 08 Септември 2016г. на имейл zguraprojects@gmail.com или на номер 0888873603. Моля, при заявка за участие, да ни представите имена на участниците, тяхната позиция, име на училището или институцията, която представлявате.

Можете да изтеглите дневния ред на събитието от тук.

 

Презентации:

Професионално обучение по специална педагогика през 21век – П. Грудева, Сл. Славков

Съвременни методи в подкрепа на социалните потребности на учащи със СОП – А. Лазаров

 

 

 

 

 

НАРХУ представят със собствен щанд на Фестивала на здравето в София

 

IMG_0345Националната асоциация на работещите с хора с увреждания участва със свой щанд в рамките на Фестивала на здравето, който се проведе на 11 и 12 Юни в София, на голямата поляна в Южен парк. Във фестивала взеха участие над 95 фирми, работилници и сдружения с нестопанска цел, които показаха своите продукти и услуги в рамките на двудневната програма.

 

 

IMG_0381Дейностите на НАРХУ бяха активно представени на щанд номер 27, който бе посетен от повече от 2300 човека в рамките на двата дни. Посетителите имаха възможност да получат рекламни материали и сувенири на асоциацията, както и да получат информация за дейностите на сдружението и възможностите за членство.

 

 

IMG_0374Един от най-забавните моменти в програмата бе организираната томбола, в която посетителите получиха над 500 награди, раздадени от изложителите. Представителите на НАРХУ връчиха над 30 рекламни сувенири, сред които ръководство в картинки за развитие на социална компетентност и креативност, термо чаши, запалки, чадъри, химикали и др.

 

 

IMG_0379По време на фестивала, бяха направени множество полезни контакти с фирми и специалисти в областта на обучението и социалните дейности. Като цяло, фестивалът се отличаваше с висока посещаемост, полезна програма и добра организация. Активният и здравословен начин на живот бяха във фокуса на всички дискусии, а екипът на НАРХУ имаше възможност да се запознае с нови и потенциални членове и потребители.

 

 

 

 

 

НАРХУ участва със свой щанд на изложението БУЛМЕДИКА/БУЛДЕНТАЛ 17-19 Април 2016г.

IMG_6178IMG_6140IMG_6230IMG_6233

 

 

Информационна среща в подкрепа на педагози и психолози, подпомагащи хора с увреждания

 

Екипът на Националната Асоциация на работещите с хора с увреждания проведе информационна среща на тема „Подкрепа на педадогическия персонал за работа с деца с комплексни образователни потребности“. Тя се състоя на 04.05 в гр. Пловдив. Участници в събитието бяха преподаватели в детски градини, училища и университети, представители на дневни центрове и експерти от община Пловдив. По време на срещата бяха представени обучителни ресурси в подкрепа на преподавателите с цел те да могат да посрещнат специалните потребности на децата с увреждания. В допълнение, екипът на НАРХУ демонстрира сериозни игри и обучителни роботи, които подпомагат учебния процес и развиват социалните умения на учащите с увреждания. Програмата на събитието, както и направените презентации, може да изтеглите по-долу.

IMG_5820IMG_5852IMG_5814IMG_5830

ДНЕВЕН РЕД

15:30 – 16:00 – Регистрация
16:00 – 16:20 – Откриване на срещата и представяне на участниците
16:20 – 16:30Представяне на дейностите НАРХУ – Петя Грудева
16:30 – 17:15Представяне на ресурси за подкрепа на педадогическия персонал за работа с деца с комплексни образователни потребности, създадени в рамките на проект ITTIDE – Мария Горанова
17:15 – 17:30 – Иновативни методи за обучение на младежи с увреждания – Василка Събева
17:30 – 17:50Съвременни методи в подкрепа на социалните потребности на учащи със СОП – Андреан Лазаров
17:50 – 18:00 – Планиране на бъдещо сътрудничество и групови обучения
18:00 – Закриване

 

 

 

 

 

НАРХУ участва с щанд на Панаира на социалните предприятия 2016

 

IMG_5237

В периода 31 Март – 03 Април 2016г. в гр. Пловдив, се проведе Петият Европейски панаир на предприятията от социалната икономика. Националната асоциация на работещите с хора с увреждания беше представена със свой щанд в палата N6. В продължение на четири дни имахме възможност да запознаем посетителите с предлаганите от нас услуги, както и с проектите, по които работим в момента. Акцент в разговорите бяха възможностите за сътрудничество с професионалисти, които да се включат в обучения, работни срещи и бъдещи съвместни проекти.

IMG_5263

Един от интересните контакти с чужденстранните гости бе г-н Мигел Анхел Кабра де Луна, член на Европейския икономически и социален комитет, ръководител на Испанска конфедерация на предприятията от социалната икономика. При разговора с него постигнахме съгласие за съвместно разработване на проекти в подкрепа на заетостта на хората с увреждания, както и за организиране на Международен форум, посветен на възможностите за разкриване на работни места, подходящи за хора с увреждания, както на отворения пазар на труда, така и в сферата на защитената заетост.

IMG_5176

Сред посетителите на щанда бяха и представители на Неправителствени организации от Турция, Румъния и Швейцария. Те също получиха от рекламните брошури на асоциацията и се запознаха с нашите обучения и програми за заетост на хора с увреждания. Разбира се, най-многобройни бяха посетителите от България, които и през четирите дни имаха възможност да разглеждат щандовете на изложителите и да си закупуват стоки, произведени от социални предприятия или трудово-производителни кооперации, където мнозинството от заетите са хора с трайни увреждания.

IMG_5252

Наред с изложението, организаторите бяха предвидили и съпътстваща програма с тематични семинари и кръгли маси, на които бяха представени теми, свързани с развитието на социалното предприемачество. По време на форумите беше разискан и проектозаконът за социалното предприемачество в България, а представителите от Испания разказаха за техния опит в реализацията на социални кооперативи. Според думите им, над 75% от производството на въпросните социални кооперативи идва от сектора на селското стопанство. Други сектори, в които те се развиват, са леката промишленост и услугите. Според друга презентация, моделът на социално предприемачество се развива успешно не само в страните членки на ЕС, но и в държави като: Колумбия, Коста Рика и Аржентина.

Можем да заключим, че участието на Петия панаир беше време на ползотворни контакти и нови запознанства с колеги професионалисти, родителски организации и хора с увреждания, които потенциално биха могли да ползват нашите продукти и услуги.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П О К А Н А

 

НАЦИОНАЛНАТА ФЕДЕРАЦИЯ НА РАБОТОДАТЕЛИТЕ НА ИНВАЛИДИ

 

НАЙ-УЧТИВО ВИ КАНИ

на Официалното откриване

на

ПЕТИЯ ЕВРОПЕЙСКИ ПАНАИР

НА ПРЕДПРИЯТИЯ И КООПЕРАЦИИ ОТ СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА

31 март 2016 г., четвъртък, от 10.30 часа, палата № 6 на Международен панаир Пловдив

 

 

ПАЛАТА № 6 НА МЕЖДУНАРОДЕН ПАНАИР ПЛОВДИВ ЩЕ БЪДЕ ОТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

в периода от 31 март – 3 април 2016 г.

и

на ЕВРОПЕЙСКА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост”

 

31 март 2016 г., четвъртък, от 14.00 часа, в зала „България”, Конгресен център на Международен панаир

 

КРЪГЛА МАСА на 1 април 2016 г., петък, от 09.30 часа,

на тема:

 „Новият закон за социална икономика”

в зала „Пресклуб”, Конгресен център на Международен  панаир

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“

21.12.2015 г. от 12,30 до 17,30 ч. в зала „Панорама“ на ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ, Пловдив, ул.Лев Толстой 6 / ул. Арх.Камен Петков 1А

Уважаеми Колеги,

                От името на екипа на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания най-учтиво Ви каним да участвате в конференция на тема „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“. Целта на събитието е да представи обучителни и помощни материали и ресурси в покрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. В тази връзка ще бъдат демонстрирани конкретни постижения, създадени от международни екипи от експерти, предназначени за преподаватели, обучители и професионалисти, работещи с хора с увреждания, и подкрепящи тяхната социализация и реализация на пазара на труда.

Специален акцент на конференцията ще бъде представянето на две нови професии: „Консултант по подкрепена заетост за хора с увреждания“ и „Консултант-продажби на технически помощни средства и хранителни добавки“ , които предстои да бъдат включени в националния класификатор на професиите.

Непосредствено след работната част на конференцията ще бъдат връчени плакети на организациите и медиите, указали съдействие на НАРХУ през изминалата година, за да постигнем заедно общата ни цел за равно участие на хората с увреждания във всички сфери на обществения живот.

Събитието ще се проведе на 21.12.2015 г. от 12,30 до 18,00 ч. в зала „Панорама“ на ХОТЕЛ ИМПЕРИАЛ, намиращ се на адрес Пловдив, ул.Лев Толстой 6 / ул. Арх.Камен Петков 1А .  

Моля да потвърдите Вашето участие до 17 Декември /четвъртък/  на ел. поща: info@narhu.org или на телефон 0888 873 603. 

ДНЕВЕН РЕД

12:30 – 13:30 Регистрация на участниците, освежаващи напитки и леки закуски с цел установяване на контакти

13:30 – 13:50 Откриване на конференцията и представяне на Активни мерки и политики на Община Пловдив в подкрепа на хората с увреждания от г-н Георги Титюков (Заместник-кмет “Спорт, младежки дейности и социална политика”)

13:50 – 14:05 Дейност и услуги на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания – проф. дпн Румен Стаматов (председател на НАРХУ)

14:05 – 14:20 Холистичният подход във включващото образование и обучение – Карел Ван Исакер

14:20 – 14:30 Програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания – Карел Ван Исакер, координатор на проекта „М-CARE” и Славейко Славков

14:30 – 14:45 Електронни обучителни ресурси в подкрепа на преподаватели при работата им с учащи с комплексни увреждания и интелектуални затруднения – Мария Горанова от НАРХУ

14:45 – 15:00 Нови педагогически способи в масовото училище чрез внедряване на обучителни роботи – А. Лазаров

15:00 – 15:15 Пауза

15:15 – 15:30Моделът на подкрепена заетост като инструмент за намиране на платена работа за хора с увреждания

15:30 – 15:40 Представяне на новата професия и програма за обучение на „Консултант-продажби на помощни технологии и хранителни добавки“ – Петя Грудева

15:40 – 15:50 Добри практики в образователната подкрепа на децата и учениците със СОП – Катя Стоилова (Ресурсен център – Пловдив)

15:50 – 16:20 Дискусия, обобщение на изводите от конференцията и закриване – Мария Горанова от НАРХУ

16:20  – 16:35  Връчване на пакети за ползотворно партньорство

16:35 – 18:00 Връчване на плакети за активно партньорство и коктейл – продължаване на контактите в неформална обстановка

Запис на събитието може да видите на посочените линкове:

Част 1: https://www.youtube.com/watch?v=-_E6UOge3lI
Част 2: https://www.youtube.com/watch?v=JPeLRDE59DE
Част 3: https://www.youtube.com/watch?v=8z4BAlF72lY
Част 4: https://www.youtube.com/watch?v=7PbsyQHlXWc
Част 5: https://www.youtube.com/watch?v=jbvddWBYsKo
Част 6: https://www.youtube.com/watch?v=sj4NMipjjC8

**********************************************************************************

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА ТЕМА:

„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“

9.12.2015 г.

БЕСТ УЕСТЪРН ПЛЮС БРИСТОЛ ХОТЕЛ

София 1303, бул. Христо Ботев 69

Организатор: Национална асоциация на работещите с хора с увреждания

От името на екипа на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания най-учтиво Ви каним на конференция на тема „„РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ И АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ГРУПИТЕ В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА“. Целта на събитието е да представи обучителни и помощни материали и ресурси в покрепа на хората с увреждания и тяхното образование, обучение и заетост. В тази връзка ще бъдат демонстрирани конкретни постижения, създадени от международни екипи от експерти, предназначени за преподаватели и обучители, работещи с хора с увреждания, трудови посредници и консултанти, подкрепящи трудовата реализация на гореспоменатите групи хора в неравностойно положение на пазара на труда.

Специален акцент на конференцията ще бъде представянето на две нови професии : „Консултанти по подкрепена заетост за хора с увреждания“ и „Консултант-продажби на технически помощни средства и хранителни добавки“ , които предстоят да бъдат включение в националния класификатор на професиите.

ДНЕВЕН РЕД

12:30 – 13:30 Регистрация на участниците, освежаващи напитки и леки закуски с цел установяване на контакти

13:30 – 13:40 Откриване на конференцията и приветствие от г-н Минчо Коралски – Изпълнителен директор на Агенция за хората с увреждания

13:40 – 14:00 Дейност и услуги на Национална асоциация на работещите с хора с увреждания – проф. дпн Румен Стаматов и Мария Горанова (учредители на НАРХУ)

14:00 – 14:25 Програма за професионално обучение чрез мобилен телефон за професионален обгрижващ персонал, работещ с хора с увреждания – Карел Ван Исакер, координатор на проекта „М-CARE” и Славейко Славков от „Интерпроджектс“ ЕООД

14:25 – 14:40 Нови педагогически способи в масовото училище чрез внедряване на обучителни роботи – А. Лазаров от „Интерпроджектс“ ЕООД

14:40 – 15:00 Електронни обучителни ресурси в подкрепа на преподаватели при работата им с учащи с комплексни увреждания и интелектуални затруднения – Мария Горанова от НАРХУ

15:00 – 15:20 Моделът на подкрепена заетост като инструмент за намиране на платена работа за хора с увреждания –„Згура-М“ ЕООД

15:20 – 15:30 Дейности по включване на новата професия „Консултант по подкрепена заетост“ в Националния класификатор на професиите в България – Елка Тодорова, Председател на Национална федерация на работодателите на инвалиди

15:30 – 15:45 Представяне на новата професия и програма за обучение на „Консултант-продажби на помощни технологии и хранителни добавки“ – Петя Грудева от „Згура-М“ ЕООД

15:45 – 16:00 Дискусия, обобщение на изводите от конференцията и закриване – Мария Горанова от НАРХУ

16:00 – 17:00 Коктейл – продължаване на контактите в неформална обстановка