НОВИНИ

 

background

Европейски проект „АВКА – Насилието в детството и юношеството: оценка, превенция и преодоляване – подход на позитивна психология“

avcaPicture1

На 3 Декември 2018г. успешно стартира 24 месечният Европейски проект „АВКА – Насилието в детството и юношеството: оценка, превенция и преодоляване – подход на позитивна психология“. Той се финансира от програма „Еразъм+“ на Европейската Комисия по мярка стратегически партньорства за разработване на иновации в училищното образование. Проекта се координира от нас, Национална Асоциация на работещите с хора с увреждания и включва партньори и училища от България, Белгия, Словения и Гърция.
Създаването на проекта бе провокирано от факта, че над 80% от децата в училище са ставали жертва на агресия в клас. Това показват данни от проучване в рамките на инициативата „„Не” на агресията – „Да” на толерантността!”. В него са участвали близо 200 тийнейджъри – на възраст от 13 до 18 години в България.
В рамките на този проект ще разработим два основни интелектуални резултата – Онлайн портал „Център за превенция на насилието в училищна среда” (за професионалисти, работещи с ученици с буйно поведение или тенденции към насилие), който съдържа и мобилен инструмент за оценка на степента на агресивно поведение в учениците. Той ще подпомогне работата на учители, педагогически съветници и психолози в областта на превенцията на насилието и агресията в училищата. В допълнение към него ще разработим и наръчник „Защитни и рискови фактори за развитие на различни видове насилие и възможната им превенция”, които ще включва насоки за създаване на програми и дейности с цел превенция на агресията и насилието в училищата. Към този материал ще предоставим и добри практики от Европа, както и казуси, упражнения за превенция и различни дейности, които да се използват в група с ученици с цел подобряване на информираността по отношение на агресията и насилието, както и възможната превенция на подобни актове.
За повече информация може да се запознаете на адрес: www.endschoolviolence.eu , както и на нашата страница във Фейсбук: https://www.facebook.com/AVCAproject
За повече информация може да ни намерите на ел. поща: info@narhu.org или на телефон: 0882 36 83 71.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕ ПО ПРОЕКТ “PSYCH UP”

PSYCHUP LOGO Picture1

Проектът “PsychUp”, съфинансиран от програмата “Еразъм +” на Европейския съюз, има за цел да подобри процесът на предоставяне на достъпно образование и обучение за хора, изложени на риск от психологически нарушения. На базата на резултатите от този въпросник ще бъдат създадени насоки за подкрепа на преподавателите и ще бъдат обучени експерти за оказване на подкрепа в институции – доставчици на професионално образование и обучение ( ЦПО и ПГ).
Този въпросник е насочен само към професионалисти, които имат известен опит с учащи, демонстриращи поведенчески промени, които могат да доведат до психологически нарушения.

Благодарим Ви предварително за участието и споделеният опит.

https://www.surveymonkey.com/r/PSYCHUP_BG

 

РЕЗУЛТАТИ:

Честито на одобрените участници в ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСНИ УМЕНИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” – 19-25 МАРТ 2016, АНКАРА, ТУРЦИЯ.
Георги Тодоров
Михаил Дойчинов
Елена Топузова
Росица Георгиева

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Започна подбора на участници в обучение на консултанти по продажби на помощни технически средства и хранителни добавки

Започна набирането на кандидати за участие в обучение на консултанти по продажба на помощи технически средства и хранителни добави, което се провежда в рамките на проект H-CARE. Всеки желаещ  да се включи в обучението трябва да отговаря на следните условия:

 • Да има навършени 18 години, и
 • Да е завършил/а минимум средно образование.

Ако желаете да кандидатствате, моля свържете се с националния координатор на обучението в България фирма Згура-М. В допълнение е необходимо да попълните и Формуляр за кандидатстване, който може да бъде изтеглен и от уебсайта на проекта www.healthcaresales.eu, или да Ви бъде изпратен по електронна поща.

В рамките на пилотната фаза по проекта обучението ще бъде безплатно за всички одобрени кандидати. Разходите, свързани с него ще бъдат за сметка на проекта. Единственият ангажимент на участниците е да предоставят качествена обратна връзка относно съдържанието, ефективността и приложимостта на обучителните модули.

Припомняме, че формата на учене е дистанционна чрез специално създадена електронно обучителна платформа, достъпна и на български език. Предвидени са и кратки обучителни сесии лице в лице, които ще бъдат организирани в малки групи.

Самото обучение включва следните модули:

 • М1: Въведение в системата на Здравеопазването и съвети за промоция на здравето
 • М2: Европейска и национална законодателна рамка
 • М3: Търговия с медицински изделия и технически помощни средства
 • М4: Търговия с хранителни добавки
 • М5: Комуникация и работа с клиенти с увреждания
 • М6: Управление на продажбите
 • М7: Предприемачество
 • М8: Електронна търговия
 • М9: Стажове

След преминаване през съдържанието на обучителните модули участниците ще положат заключителен оценъчен тест. Успешно положилите теста ще получат Сертификат за участие в курс за професионално обучение.

Срок за кандидастване: 7-ми Февруари 2016г.

Кандидатурите на участниците ще бъдат разгледани от комисия, чийто членове са представители на екипа, работещ по проекта. Имената на одобрените ще бъдат публикувани на Интернет сайта на проекта, както и на официалния сайт на фирма Згура-М.

Следете развитието на пилотната фаза по проект H-CARE на неговия Интернет сайт.

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА “РАЗВИТИЕ НА КОМПЛЕКСНИ УМЕНИЯ ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ” – 19-25 МАРТ 2016, АНКАРА, ТУРЦИЯ

Екипът на НАРХУ Ви предоставя възможност да кандидатствате за участие в едноседмично обучение на тема “Развитие на комплексни умения за приобщаване на млади хора с увреждания”. Домакин на обучението е неправителствена организация “Barrier-free Society and Youth Association” със седалище в Анкара, Турция. Обучението е част от проект по програма “Еразъм +” на Европейската комисия по мярка “Мобилности”. В него ще вземат участие млади хора, които работят в неправителствения сектор в областта на подпомагане на хората с увреждания от Турция, България, Македония, Португалия, Италия, Гърция, Полша и Румъния.

Форматът на обучението ще бъде гъвкав и ще включва интерактивни методи като дискусии, симулации, ролеви игри, обмяна на опит с другите участници, посещения с цел придобиване на практически опит и впечатления, както и други методи на неформалното обучение.

Сред темите на обучението ще бъдат справяне с предрасъдаците, подкрепа на хората с увреждания с цел приобщаването им в общността, обмяна на опит и добри практики при взаимодействието с хора с увреждания, работа в международен екип с цел създаване на проекти в подкрепа на хората с увреждания, както и ще бъдат предоставени съвети за кандидастване и създаване на проектни предложения по програма “Еразъм+”.

Всеки участник ще получи сертификат за участие, както Youthpass сертификат.

Условия за пътуване:

1. Заминаване: 19 Март 2016г.; Работни дни: 20-25 март 2016; Връщане: 26 март 2016г.

2. Организаторите на обучението поемат пътни, нощувки и изхранване при настаняване в двойна стая.

3. Всеки одобрен кандидат трябва да заплати такса на обучаващата организация от 25 евро.

Изисквания към кандидатите:

1. Навършени 18 години.

2. Доброволци или наети лица в неправителствени организация, работещи с хора с увреждания.

3. Ползване на Английски език на работно ниво.

4. Кандидати могат да бъдат лица със и без увреждания.

5. Висока мотивация за учене и прилагане на наученото на практика.

6. Всички одобрени участници трябва да присъстват по време на цялото времетраене на обучението.

Необходими документи:

1. Автобиография със снимка.

2. Мотивационно писмо.

3. Сканирано копие на валиден международен паспорт.

4. Придружаващо писмо в свободен текст с препоръка и съгласие от неправителствената организация, в която изпълняват дейността.

Срок за кандидатстване: 31 Януари 2016г. на ел. поща: info@narhu.org

Срок за обяване на одобрените кандидати: 06 Февруари 2016г. в секция “Новини”. Само одобрените участници ще бъдат писмено уведомени на посочените от тях контакти за кореспонденция.

 

Поздравителен адрес от д-р Петър Москов – Министър на здравеопазването

Нац. асоц. на работещите с хора с увреждания

 

 

 

 

esunet logoСпециализиран курс за родители на деца със специални образователни потребности е вече достъпен и на Български език.

Посетете http://www.actione-learn.eu/esunet/frontpage/index.php/bg/  за повече информация.

***

Заключителна конференция по проект „Сериозни обучителни игри за социална компетентност и креативност“

Имаме удоволствието да Ви поканим на заключителната конференция по проект „Сериозни обучителни игри за социална компетентност и креативност“ http://games4competence.eu/ , частично финансиран от програмата на ЕС, “Учене през целия живот“ на 03.06.2015Г. (СРЯДА) ОТ 9Ч. В ЗАЛА „КОМПАС“ В РЕКТОРАТА НА ПУ, НА УЛ.“ЦАР АСЕН“24, гр. Пловдив.
Участници в събитието ще бъдат представители на академичната общност и практици от различни държави като Австрия, Белгия, Сърбия, Турция ,Литва, Великобритания и др.
Очакваме Ви!

Дневен ред може да изтеглите тук.

Проектът SGSCC„Електронни обучителни игри за развиване на социални и творчески компетенции“ е 30 месечен (01/01/2013г. – 30/06/2015г.) и се финансира по програма „Учене през целия живот“, мярка „Ключова дейност 3: Информационни и комуникационни продукти, педагогики и услуги“.
Проектът е иницииран от Пловдивски Университет „П. Хиленарски“ в партньорство с университети и консултантски компании от Белгия, България, Литва, Австрия и Великобритания.
В рамките на инициативата ще бъдат създадени набор от електронни обучителни игри (за компютър и мобилен телефон), които ще спомагат на лица със специфични образователни потребности и лица в неравностойно положение за да подобряват социалните си компетенции както следва: емпатия, благодарност, комплимент, решаване на конфликти, приемане на другите, изразяване на собствени емоции, позиции и гледни точки, себеотстояване, усет за ситуация, подкрепа и насърчаване, споделяне, помощ, коопериране, комуникативност и креативност.
Игрите ще бъдат създадени за първи път в Европа в тази област на базата на планиран анализ на потребностите на целевите групи, които ще стартира от този месец. Те ще бъдат съобразени с всички изисквания за достъпност на следните езици: Български, Английски, Литовски, Холандски, Турски и Немски.

Целеви групи: лица с увреждания (специални образователни потребности) и хора в неравностойно положение.

Очаквано въздействие: подобряване на заетостта и социалната интеграция на бенефициентите.

Начало: 01 Януари 2013г.

Край: 30 Юни 2015г.

Продължителност: 30 месеца

***

Приобщаващо обучение на хора с интелектуални затруднения за педагози в Европа (ИТИДЕ)

Проектът е 3 годишно (2014-17) стратегическо партньорство ,на стойност 400 000€ включващо организации от 5 страни.

Партньорите са:

 • Университет Leeds Beckett (водеща организация)
 • Национална асоциация за специални образователни потребности (НАСОП), неправителствена организация базирана в Англия
 • ICEP Европа – МСП от Република Ирландия
 • Университета Limerick, Република Ирландия
 • Университет Complutense,Мадрид, Испания
 • Университет Anadolu ,в Ескисехир, Турция
 • Асоциация „Мария Кюри“ неправителствена нестопанска организация базирана в Пловдив, България
 • Др. Претис – SINN, МСП от Грац, Австрия

Общи цели на проекта

Из цяла Европа обучаемите със специални образователни потребности/ интелектуални затруднения все още не са приобщени в образованието на всички нива спрямо техния потенциал.

Проектът ITIDE има за цел да отговори на този дефицит чрез предоставяне на невероятен обучителен материал за хора със СОП базиран на практиката чрез напълно свободен достъп. Да разпространи достъпно, акредитирано, професионално знание до тези групи в ЕС и извън него. По този начин очакваме да допринесем прогреса към целта на Европа 2020  за намаляване на неграмотните или напускащите училище преждевременно.

Конкретни цели на проекта

 • Да създаде обучителни материали чрез адаптация и разпространение на съществуващ набор от материали (www.complexneeds.org.uk) според ECVET принципите и приобщаващо образование в ЕС/партньорските страни и СОП професионални компетенции.
 • Да се създадат 6 паралелни версии на обучителните материали на различните езици на партньорите: немски, български, английски, ирландски (английски), испански и турски.
 • Да се осигури акредитация за всяка версия на обучителните материали чрез училищно, професионално или висше образование.
 • Да осигури насоки за педагозите и крайните ползватели как да използват обучителните материали като източник на знание.
 • Да разпространи и адаптира обучителните материали в страните на партньорите и из целия ЕС.