НАРХУ партньор по проект TRIADE 2.0

НАРХУ участва като партньор по проект TRIADE 2.0, който започна на 1-ви октомври 2018 и ще завърши на 31-ви март 2021. Проектът е финансиран по програма Еразъм +, цели:

  • да се разработят специални обучителни материали относно процеса на стареене и интелектуалните увреждания (ИУ), които да са адаптирани към нуждите на възрастните хора с ИУ и специалистите, работещи с тях;
  • да се създаде специална платформа за електронно обучение за възрастните хора с ИУ;
  • подобряване на междуличностните умения и знания за активно и здравословно стареене на възрастните хора с ИУ;
  • подобряване на услугите, предоставяни на възрастните хора с ИУ чрез повишаване на компетенциите на техните обучители;
  • да се разработи специален инструментариум за обучителите на възрастни хора;
  • да се подобрят знанията, уменията и компетенциите на обучителите по отношение на процесите на стареене и спецификата на работа с хора с ИУ.

Основните резултати на проекта са три: „Моята нова работа в областта на приобщаването“- представлява инструментариум за обучители на възрастни хора с ИУ; 2. Интерактивна обучителна платформа „Всичко за моето стареене“; 3. Иновативни обучителни курсове за целевите групи.
Повече информация може да намерите на официалния уебсайт на проекта, който до момента е достъпен на английски език.

https://www.ivass.gva.es/Triade2.html