МИСИЯ

mission

  • Да подобим знанията, компетентносттта и моралните ценности и стандарти при работата с хора с увреждания.
  • Да подпомагаме и консултираме работещите с хора с увреждания.
  • Да изградим мрежа, чрез която членовете да подобрят своя професионален опит и квалификация, за да подобрят благосъстоянието и здравето на хората с увреждания.
  • Да насърчаване да се прилагат съществуващите знания и открития по креативен начин в работата.
  • Да предоставяме възможности за подобряване на квалификацията на работещите с хора с увреждания.
  • Разширяване на опита чрез организиране на работни срещи, семинари, дискусии, участие в различни форуми, изследвания, доклади и публикации;
  • Квалификация и преквалификация на специалисти за работа с хора с увреждания.
  • Обучения на специалисти, работещи с хора с увреждания и родители.